Kwiat paproci i inne baśnie

12.60 zł

Wydawnictwo: Armoryka
Rok wydania: 2009
Ilość stron: 62 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 145x210 mm
EAN: 9788362173846
ISBN: 978-83-62173-84-6

Zbiór ośmiu baśni mistrzów pióra literatury dziecięcej. Autorzy baśni: Hans Christian Andersen, Józef Ignacy Kraszewski, Bolesław Londyński, Franciszek Mirandola, Andrzej Sarwa, Henryk Sienkiewicz


Dodaj do koszyka:1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'truso.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '63' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '63' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]