Szlamy & Szkielety

13.00 zł

Szlamy&Szkielety to opis niesamowitego, fantastycznego świata inspirowanego wczesnymi grami fabularnymi, przygotowany do wykorzystania w grach opartych na Freeform Universal RPG (FUPL).

W książce znajdziesz najważniejsze informacje o tajemniczym królestwie Öphagii oraz całe mnóstwo pomysłów na postacie, deskryptorów, miejsc, rekwizytów i stworzeń pomocnych przy tworzeniu własnych fantastycznych historii.

  • Format: A5
  • Ilość stron: 36
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-949935-3-5
  • Wydanie drugie

Dodaj do koszyka:1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'truso.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '150' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '150' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]