Groty i Giganci

68.25 zł

"Groty i Giganci" to staromodna gra fabularna oparta na systemie "Swords & Wizardry: Whitebox".

Unowocześniona mechanicznie, nadal pozwala poczuć klimat dawnych sesji. Gra wykorzystuje komplet wielościennych kości (od k4 do k20). W środku znajduje się wszystko co jest niezbędne zarówno do poprowadzenia szybkiej, jednostrzałowej sesji, jak i dłuższej kampanii, włącznie z poradami dotyczącymi projektowania.

System klasycznych sześciu cech, awansów bohaterów graczy, listy czarów, bestiariusz i masa generatorów w jednym podręczniku stanowią dodatkową zaletę.

Kompatybilność z systemem "Swords &Wizardry: Whitebox" pozwala na korzystanie z dużej ilości dodatkowych materiałów, dostępnych w Internecie, bez konieczności ich dodatkowej konwersji

  • Format: A4
  • Ilość stron: 120
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-951967-5-1


Wyprzedano


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'truso.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '149' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '149' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]