Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe Zagrożenia

55.00 zł

Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe Zagrożenia to heroiczna gra fabularna. Łączy w sobie idee znane ze staroszkolnych gier RPG ze wspierającą narracyjne podejście mechaniką Freeform Universal (dostępne w języku polskim jako FUPL).

Przeznaczona jest do gry w świecie fantasy i tworzenia opowieści o odważnych herosach (i heroinach), ich czynach i poszukiwaniach potęgi i bogactwa.

Poza tą książką, potrzebujesz do gry jedynie kartek papieru, kostek sześciennych, czegoś do pisania i chwili wolnego czasu.

  • Format: 6 x 9 cala (152 x 228 mm)
  • Ilość stron: 56
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-948178-4-8

Dodaj do koszyka:1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'truso.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '148' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '148' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]