FUPL - gra fabularna

40.00 zł

FUPL to polskie tłumaczenie zasad gry fabularnej Freeform Universal.

Posiada prostą, intuicyjną mechanikę. Daje możliwość gry w dowolnym świecie i stworzenia w nim własnej postaci.

Przenieś się razem z przyjaciółmi w świat wyobraźni!

Poza tą książką, potrzebujesz do gry jedynie kartek papieru, kostek sześciennych, czegoś do pisania i chwili wolnego czasu.

Polski serwis poświęcony grze (z dodatkami, modułami, kartami postaci do pobrania, gotowymi światami i przygodami): https://funtrpg.com/

Karta postaci w formacie A4: https://www.drivethrurpg.com/product/259247/FUPL-Karta-postaci

  • Format: A5
  • Ilość stron: 60
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-953160-0-5

Dodaj do koszyka:1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'truso.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '146' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '146' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]